Gemini Kangeroes

Over Gemini-Kangeroes

Historie
Gemini-Kangeroes is een volleybalvereniging op eerbiedwaardige leeftijd. De Voorschotense volleybalvereniging Gemini is opgericht op 21 mei 1965. Op 4 april 1973 heeft de fusie plaatsgevonden met de Leidse volleybalvereniging De Kangeroes en zo is de vereniging aan zijn huidige naam gekomen. De vereniging De Kangeroes (opgericht op 3 september 1957) is weliswaar ouder dan Gemini, maar het oprichtingsjaar van De Kangeroes is tot in 2011 onvindbaar geweest. De exacte datum is zelfs pas begin 2017 bekend geworden toen het bestuur via oud-lid Jaap van der Sande na het opruimen van zijn zolder de reglementen van De Kangeroes ontving. Voor het vaststellen van jubilea wordt dan ook de oprichtingsdatum van Gemini gehanteerd. Eind 2020/’21 bestaat de vereniging dus 56 jaar.

Missie
Gemini-Kangeroes wil een volleybal vereniging zijn voor de regio Voorschoten waarin wedstrijd- en recreatievolleybal gelijkwaardig beoefend kunnen worden. Een gezellige en prestatiegerichte plek waar iedereen kan volleyballen, zich thuis kan voelen en de mogelijkheid heeft om zich op meerdere gebieden verder te ontwikkelen.


Visie
We geven invulling aan de missie vanuit de visie dat we het beoefenen van de volleybalsport willen bevorderen door iedereen de mogelijkheid te bieden in verenigingsverband te kunnen spelen, zowel prestatiegericht als recreatiegericht. In principe is letterlijk iedereen welkom. We streven er naar de verdeling van de leeftijdscategorieën over het ledenaantal piramidaal te laten zijn. Een brede jeugd met daarboven een seniorengroep waaruit genoeg kader is te genereren en waar ieder (potentieel) lid volleybal van zijn gading aantreft. Ambitie is om talenten en jeugd de gelegenheid te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de vereniging door een goede doorstroming naar hoger spelende teams mogelijk te maken. Naast prestatie is de sfeer en gezelligheid ook van groot belang. Gemini-Kangeroes streeft ernaar volleybal voor haar leden interessant te houden door een sterke cohesie binnen de vereniging bij het volleybalspel te houden. Dit doen we door een positieve uitstraling te geven aan de volleybalsport waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en leden zich verbonden voelen.


Spelen met beleid
Het jeugd- en CMV-volleybal (Circulatie Mini Volleybal) heeft vanaf de oprichting van Gemini altijd een prominente plaats in de vereniging gehad. En dat heeft het nog steeds. Veel spelers van het eerste dames- en herenteam zijn opgeleid binnen de vereniging en geselecteerd uit een brede basis. De doorstroming van de jeugd naar de senioren wordt vroegtijdig aangepakt, zodat een optimaal rendement wordt gehaald uit de eigen jeugdopleiding.

De tweede teams zouden de kweekvijvers voor de eerste teams moeten zijn. Daarnaast richten we ons vooral op de breedtesport voor spelers die de top niet (willen) halen of gewoon op hun eigen niveau lekker willen volleyballen. Binnen datzelfde breedtesportbeleid biedt de vereniging op bijna iedere dag van de week recreatief volleybal aan. Deze groepen zijn vaak ook de spelers van de diverse recreatieteams van de vereniging.

De vereniging staat niet alleen in de volleybalwereld. Met diverse andere clubs in de regio is regelmatig overleg omtrent het verbeteren van de volleybalfaciliteiten op allerlei gebieden. Waar nodig zijn we op zoek naar samenwerkingen met andere verenigingen om het volleybal in de regio binnen een breed scala aan te kunnen blijven bieden.