Vereniging

Over Gemini Kangeroes

In 2025: 60 jaar Gemini-Kangeroes

Gemini-Kangeroes is een volleybalvereniging op eerbiedwaardige leeftijd. De Voorschotense volleybalvereniging Gemini is opgericht op 21 mei 1965. Op 4 april 1973 heeft de fusie plaatsgevonden met de Leidse volleybalvereniging De Kangeroes en zo is de vereniging aan zijn huidige naam gekomen. De vereniging De Kangeroes (opgericht op 3 september 1957) is weliswaar ouder dan Gemini, maar het oprichtingsjaar van De Kangeroes is tot in 2011 onvindbaar geweest. De exacte datum is zelfs pas begin 2017 bekend geworden toen het bestuur via oud-lid Jaap van der Sande na het opruimen van zijn zolder de reglementen van De Kangeroes ontving. Voor het vaststellen van jubilea wordt dan ook de oprichtingsdatum van Gemini gehanteerd. Eind 2024/’25 bestaat de vereniging dus 60 jaar.

Missie

Gemini-Kangeroes wil een volleybal vereniging zijn voor de regio Voorschoten & Leiden waarin wedstrijd- en recreatievolleybal gelijkwaardig en in een veilige omgeving beoefend kunnen worden. Een gezellige en prestatiegerichte plek waar iedereen kan volleyballen, zich thuis kan voelen en de mogelijkheid heeft om zich op meerdere gebieden verder te ontwikkelen. We willen een zichtbare vereniging zijn, waarbij iedereen uit de regio Leiden weet dat je voor volleybal bij ons moet zijn. Gemini-Kangeroes is een vereniging voor en door de leden waarbij een ieder die dat wil een actieve rol binnen de vereniging kan spelen.

Visie

We geven invulling aan de missie vanuit de visie dat we het beoefenen van de volleybalsport willen bevorderen door iedereen de mogelijkheid te bieden in verenigingsverband te kunnen spelen, zowel prestatiegericht als recreatiegericht. In principe is letterlijk iedereen welkom. We streven er naar de verdeling van de leeftijdscategorieën over het ledenaantal piramidaal te laten zijn. Een brede jeugd met daarboven een seniorengroep waaruit genoeg kader is te genereren en waar ieder (potentieel) lid volleybal van zijn gading aantreft. Ambitie is om talenten en jeugd de gelegenheid te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de vereniging door een goede doorstroming naar hoger spelende teams mogelijk te maken.

Naast prestatie is de sfeer en gezelligheid ook van groot belang. Gemini-Kangeroes voert een actief communicatiebeleid. Enerzijds om de huidige leden verbonden en geïnformeerd te houden, maar ook om op die manier in het oog te springen bij potentiële nieuwe leden. De vereniging streeft ernaar volleybal voor haar leden interessant te houden door een sterke cohesie binnen de vereniging bij het volleybalspel te houden. Dit doen we door een positieve uitstraling te geven aan de volleybalsport waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis en veilig voelen en leden zich verbonden voelen. Daardoor zijn onze leden de ambassadeurs van de vereniging.

Afbeelding-van-WhatsApp-op-2023-11-13-om-15.55.00_4c5487f2.jpg
Afbeelding-van-WhatsApp-op-2023-11-13-om-15.55.00_b9aabc7a.jpg
Afbeelding-van-WhatsApp-op-2023-11-13-om-15.55.00_8358851e.jpg
gemini-kangeroes-olliebollentoernooi-5.jpg

Spelen met beleid

Het jeugd- en CMV-volleybal (Circulatie Mini Volleybal) heeft vanaf de oprichting van Gemini altijd een prominente plaats in de vereniging gehad. En dat heeft het nog steeds. Veel spelers van het eerste dames- en herenteam zijn opgeleid binnen de vereniging en geselecteerd uit een brede basis. De doorstroming van de jeugd naar de senioren wordt vroegtijdig aangepakt, zodat een optimaal rendement wordt gehaald uit de eigen jeugdopleiding.

De tweede teams zouden de kweekvijvers voor de eerste teams moeten zijn. Daarnaast richten we ons vooral op de breedtesport voor spelers die de top niet (willen) halen of gewoon op hun eigen niveau lekker willen volleyballen. Binnen datzelfde breedtesportbeleid biedt de vereniging op bijna iedere dag van de week recreatief volleybal aan. Deze groepen zijn vaak ook de spelers van de diverse recreatieteams van de vereniging.

Meer informatie

4 redenen

Waarom je zou moeten volleyballen bij de Gemini Kangeroes volleybalvereniging:

  • Diverse teams: Bij ons vind je teams voor alle leeftijden en niveaus, van beginners tot ervaren spelers.
  • Toegewijde coaches: Onze coaches zullen je begeleiden om je vaardigheden te verbeteren en je te ondersteunen.
  • Gemeenschap: waar samenwerking en plezier voorop staan.
  • Succes op en buiten het veld: We streven naar succes op het volleybalveld en bouwen tegelijkertijd levenslange vriendschappen.

De vereniging staat niet alleen in de volleybalwereld. Met diverse andere clubs in de regio is regelmatig overleg omtrent het verbeteren van de volleybalfaciliteiten op allerlei gebieden. Waar nodig zijn we op zoek naar samenwerkingen met andere verenigingen om het volleybal in de regio binnen een breed scala aan te kunnen blijven bieden.

Springende kangoeroe

Samen sterker, samen plezier

Een gezellige volleybalvereniging in omgeving Leiden waar iedereen zich thuis kan voelen.

Lid worden

Ontdek de verschillende mogelijkheden

Circulatie Mini Volleybal

Een speelse en educatieve introductie tot volleybal voor onze jongste talenten.

Meer informatie

Seniorenvolleybal

Competitieve teams voor volwassenen die de passie voor volleybal delen.

Meer informatie

Jeugdvolleybal

Voor de jeugdige spelers die de sport willen omarmen en hun vaardigheden willen ontwikkelen.

Meer informatie

Recreatievolleybal

Ontspannen wedstrijden voor degenen die willen genieten van volleybal zonder de druk van competitie.

Meer informatie

Met dank aan onze sponsoren