Over Gemini-Kangeroes

Historie

Volleybalvereniging Gemini-Kangeroes is een vereniging van zo’n 240 leden, in leeftijd variërend van zeven tot ruim tachtig jaar. De Voorschotense volleybalvereniging Gemini is opgericht op 21 mei 1965. Op 4 april 1973 heeft de fusie plaatsgevonden met de Leidse volleybalvereniging De Kangeroes en zo is de vereniging aan zijn huidige naam gekomen.

De vereniging De Kangeroes (opgericht op 3 september 1957) is weliswaar ouder dan Gemini, maar het oprichtingsjaar van De Kangeroes is tot in 2011 onvindbaar geweest. De exacte datum is zelfs pas begin 2017 bekend geworden toen het bestuur via oud-lid Jaap van der Sande na het opruimen van zijn zolder de reglementen van De Kangeroes ontving.

Voor het vaststellen van jubilea wordt dan ook de oprichtingsdatum van Gemini gehanteerd. Eind 2019/’20 bestond de vereniging dus 55 jaar.

Missie

Gemini-Kangeroes wil een volleybal vereniging zijn voor de regio Voorschoten waarin wedstrijd- en recreatievolleybal gelijkwaardig beoefend kunnen worden. Een plek waar iedereen kan volleyballen en zich thuis kan voelen: jong, oud, man en vrouw.

Spelen met beleid

Het jeugd- en CMV-volleybal (Circulatie Mini Volleybal) heeft vanaf de oprichting van Gemini altijd een prominente plaats in de vereniging gehad. En dat heeft het nog steeds. Veel spelers van het eerste dames- en herenteam zijn opgeleid binnen de vereniging en geselecteerd uit een brede basis. De doorstroming van de jeugd naar de senioren wordt vroegtijdig aangepakt, zodat een optimaal rendement wordt gehaald uit de eigen jeugdopleiding.

De tweede teams zouden de kweekvijvers voor de eerste teams moeten zijn. Daarnaast richten we ons vooral op de breedtesport voor spelers die de top niet (willen) halen of gewoon op hun eigen niveau lekker willen volleyballen. Binnen datzelfde breedtesportbeleid biedt de vereniging op bijna iedere dag van de week recreatief volleybal aan. Deze groepen zijn vaak ook de spelers van de diverse recreatieteams van de vereniging.

De vereniging staat niet alleen in de volleybalwereld. Met diverse andere clubs in de regio is regelmatig overleg omtrent het verbeteren van de volleybalfaciliteiten op allerlei gebieden. Waar nodig zijn we op zoek naar samenwerkingen met andere verenigingen om het volleybal in de regio binnen een breed scala aan te kunnen blijven bieden.

Verenigingsgedragscode

Gemini-Kangeroes streeft ernaar dat de vereniging niet alleen een sportieve maar ook een veilige omgeving is voor met name (maar niet alleen) de vele jeugdige Gemini-Kangeroesleden. Een veilig sportklimaat binnen Gemini-Kangeroes begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor heeft onze vereniging een gedragscode opgesteld en een eigen vertrouwenscontactpersoon aangesteld, te bereiken via vertrouwenspersoon@gemini-kangeroes.nl.