Contributie

Ieder lid betaalt ieder seizoen contributie. De hoogte van de contributie is o.a. afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt én het aantal trainingsuren van het betreffende team.

Tarieven voor seizoen 2020/2021

TeamsVerenigingNevobo*Totaal
Dames 1€327,00€121,00€448,00
Heren 1€361,00€178,00€539,00
Heren 2€299,00€81,00€380,00
Jeugd€234,00€69,00€303,00
Mini (CMV)€190,00€46,00€236,00
Recreatie (competitie)€223,00€41,00€264,00
Recreatie (trainen)€185,00€26,00€211,00
Verenigingslid€18,00€15,00€33,00

* De competitiebijdrage is opgebouwd uit extra zaalhuur voor wedstrijden, teamgelden voor deelname competitie en Nevobo-bijdrage.

Contributie inning

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso’s in tien termijnen (augustus t/m mei) afgeschreven. Bij aanmelding gedurende het seizoen kan van bovenstaande tien incassotermijnen worden afgeweken. Informatie hierover wordt vermeld op de eerste contributienota.

Bij aanmelding wordt, via de contributienota, éénmalig een inschrijfgeld van €6,00 in rekening gebracht.

In overleg met de penningmeester kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden, wanneer een lid langdurig verhinderd is om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen door een blessure, buitenlandse stage, langdurige ziekte of zwangerschap. De blessureregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing bij opzegging van het lidmaatschap.

Voor vragen over de contributie kan je mailen naar de penningmeester.