Lidmaatschap

Contributie

Tarieven voor seizoen 2023/2024

Ieder lid betaalt ieder seizoen contributie. De hoogte van de contributie is o.a. afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt én het aantal trainingsuren van het betreffende team. Jeugdleden uitkomend in de seniorenteams betalen jeugdcontributie.

Junioren Club Bond Totaal
Jongens A1 €280 €72 €352
Jongens B1 €280 €72 €352
Jongens C1 €280 €72 €352
Meisjes A1 €280 €72 €352
Meisjes B1 €280 €72 €352
Senioren Club Bond Totaal
Heren 1 €374 €235 €609
Heren 2 €356 €96 €452
Dames 1 €356 €96 €452
Dames 2 €356 €94 €450
CMV Club Bond Totaal
CMV 1 €220 €69 €289
CMV 2 €220 €69 €289
CMV 3 €220 €69 €289
Recreanten Club Bond Totaal
Maandag €264 €48 €312
Dinsdag €264 €48 €312
Woensdag €220 €32 €252
Donderdag €220 €32 €252
Vrijdag €264 €48 €312
Basisleden & Donateurs Club Bond Totaal
Basisleden €18 €18 €36
Donateurs Vanaf €12 - €12

Contributie inning

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso’s in tien termijnen (augustus t/m mei) afgeschreven. Bij aanmelding gedurende het seizoen kan van bovenstaande tien incassotermijnen worden afgeweken. Informatie hierover wordt vermeld op de eerste contributienota.

Bij aanmelding wordt, via de contributienota, eenmalig een inschrijfgeld van € 6,00 in rekening gebracht.

In overleg met de penningmeester kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden, wanneer een lid langdurig verhinderd is om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen door een blessure, buitenlandse stage, langdurige ziekte of zwangerschap. De blessureregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing bij opzegging van het lidmaatschap.

Met dank aan onze sponsoren

Met dank aan onze sponsoren