Vereniging

Algemeen

Verenigingsgedragscode

Gemini-Kangeroes streeft ernaar dat de vereniging niet alleen een sportieve maar ook een veilige omgeving is voor met name (maar niet alleen) de vele jeugdige Gemini-Kangeroesleden. Een veilig sportklimaat binnen Gemini-Kangeroes begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor heeft onze vereniging een gedragscode opgesteld en een eigen vertrouwenscontactpersoon aangesteld, te bereiken via vertrouwenspersoon@gemini-kangeroes.nl.

Ballen- en materiaalbeleid

De vereniging kent regels met betrekking tot het aan de teams of groepen beschikbaar gestelde materiaal in de vorm van ballen, ballentassen, ballenwagens enz. Ieder team krijgt eigen ballen(tassen) en is verantwoordelijk voor zijn eigen ballen(tassen). Aan het eind van het seizoen worden alle ballen weer ingeleverd. Het onjuist en/of onvolledig inleveren van de ballen(tassen) worden door het team vergoed. Gedurende het seizoen is John Kalmeijer als materiaalbeheerder beschikbaar voor vragen m.b.t. het materiaal.

Boetes en kosten

Door de Nevobo aan de vereniging opgelegde boetes of andere kosten worden conform het verenigingsreglement altijd verhaald op de betreffende leden.

Met dank aan onze sponsoren