Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

Wijzigingen doorgeven

Wil je je persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) en/of lidmaatschap wijzigen, dan kan dit door een mailtje te sturen naar de ledenadministratie.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan moet dit schriftelijk gedaan worden. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, dient voor 1 juni plaats te vinden bij de ledenadministratie. Wanneer je het lidmaatschap na 1 juni opzegt, ben je de contributie voor het gehele komende seizoen verschuldigd.

Heb je geen zin of mogelijkheid meer om te spelen, dan kan je altijd nog verenigingslid worden.